LICH HĐND&UBND 22 ĐEN 26/10/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  22/10/2018 đến 26/10/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
22/10
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
23/10
 
Sáng Nghiệm thu và cấp giống cao su hỗ trợ theo CT 135 – PTXS năm 2018 Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng BLQ xã Tại trụ sở sau đó đi thực tế tại các thôn  
Chiều Làm việc với Ban dân tộc tỉnh về giám sát các sáng kiến cộng đồng thuộc dự án Plan tài trợ Đ/c Xa Cách Đ.c Duy – Phó BĐH xã; CTV dự án xã Tại trụ sở sau đó đi thực tế tại các thôn  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
24/10
Sáng 08h00 Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ 26 về tam nông Đ/c Ngoai; Hòa   Hội trường UBND huyện  
Dự chỉ đạo Hội nghị triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2018 Đ/c Xa Cách BCĐ xã
 
Hội trường UBND xã  
Chiều Triển khai kế hoạch cam kết tự quản tuyến đường giao thông liên thôn Đ/c Xa Cách Mặt trận và các đoàn thể; ĐXCD; BCĐ các thôn Tại trụ sở sau đó về tại các thôn  
 
Thứ 5
25/10
Sáng Tham vấn, tập huấn cho các thôn thuộc dự án Plan về thực hiện sáng kiến sinh kế(25-26/10/2018 theo lịch) Đ/c Xa Cách; Đ/c Duy; Thành Tại các thôn  
Làm việc chuyên môn        
Chiều 13 giờ 30 Dự hộ nghị tổng kết công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2018 Đ/c Xa Cách Trưởng CA; CHTQS xã; Trạm trưởng y tế xã Hội trường UBND huyện  
Thứ 6
26/10
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc với đoàn thẩm định xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Các ban ngành, đoàn thể có liên quan Trạm y tế xã  
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  22  tháng  10   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời