LICH HĐND&UBND 22/6/2020 ĐEN 26/6/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  22/6/2020 đến 26/6/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
22/6
 
Sáng 08h00’ Dự hội nghị tiến hành quy trình nhân sự các đ/c tái cử cấp ủy và UBKT Đ/c Ngoai; Huấn; Xa Cách; Bí thư các chi bộ Hội trường tầng 3, huyện ủy  
Trực tiếp công dân        
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
23/6
 
Sáng 08h00’ Dự hội nghị hướng dẫn nắm thông tin lập bản đồ tìm kiếm, quy tập liệt sỹ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Đ/c Bình; Phúc Hội trường BCHQS huyện  
Làm việc với Dự án Plan về xây dựng bếp ăn trường Mầm non A Dơi Đ/c Hòa Đ/c Duy Trường Mầm non A Dơi  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
24/6
 
Sáng 06h00 theo dõi dân quân bắn đạn thật và dự bế mạc huấn luyện Dân quân năm thứ nhất Đ/c Ngoai; Thăng CHT; CHP; dân quân Thao trường Đồn Ba Tầng  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn      
Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
25/6
Sáng Tập huấn công tác thống kê(25-26/6/2020   Đ/c Hiếu Cục thống kê  
Tập huấn dịch vụ công trực tuyến   Đ/c Duy LĐLĐ tỉnh  
Tập huấn Dự án RED+ Đ/c Hòa   Đông Hà  
Chiều Xây dựng các văn bản phục vụ sơ kết 06 tháng đầu năm công tác TĐKT khối Lìa   Đ/c Duy Phòng làm việc  
Thứ 6
26/6
 
Sáng 08h00’ Dự hội nghị tiến hành quy trình nhân sự các đ/c tái cử cấp ủy và UBKT Đ/c Ngoai; Huấn; Xa Cách; Bí thư các chi bộ Hội trường tầng 3, huyện ủy  
Tập huấn công tác thống kê   Đ/c Hiếu Hội trường Thống kê  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  22  tháng  6   năm 2020
Người lập
 
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời