LICH HĐND&UBND 29/7/2019 ĐEN 02/8/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  29/7/2019 đến 02/8/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
29/7
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Chiều Dự họp HĐND huyện Kỳ họp thứ 11, Khóa X
(02 ngày, 28, 29/7/2019)
đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng   Hội trường HĐND&UBND huyện  
Dự giao lưu hữu nghị biên giới Việt - Lào Đ/c Thăng   TT. Lao Bảo  
Thứ 3
30/7
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
31/7
 
Sáng Khảo sát địa điểm xây dựng nhà bia Liệt sỹ Đ/c Xa Cách Đ/c Thành Thôn Prăng Xy  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Chia tay đ/c Vinh nguyễn trưởng đồn CA Lìa chuyển công tác Đ/c Ngoai; Thăng   Đồn CA Lìa  
 
Thứ 5
01/8
 
Sáng Tập huấn chương trình 135 năm 2019
(03 ngày, 01;02;03/8/2019)
Đ/c Xa Cách Đ/c Thành TP. Đồng Hà  
Tập huấn công tác CCHC
(03 ngày, 01, 02, 03/8/2019)
Đ/c Hòa   KS Mê Kông, TP. ĐHà  
Chiều Tổ chức giải quyết hồ sơ hộ tịch cho người dân di cư tự do từ Lào sang(Cả ngày) Đ/c Thăng Đ/c Lan Anh Hội trường UBND xã  
Thứ 6
02/8
 
Sáng Họp thống nhất chương trình thăm quan các tình Miền Nam Đ/c Ngoai; Hêng Tất cả các vị đại biểu HĐND xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  31  tháng  7   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời