LICH HĐND&UBND 21/9/2020 ĐEN 25/9/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  21/9/2020 đến 25/9/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
21/9
 
Sáng Tham gia bồi dưỡng kỹ năng CNTT dành cho cán bộ người DTTS(Từ ngày 21/9  đến 01/10/2020)   Đ/c La Hai; Phúc; Nữ và Cường Trung tâm VHTT huyện  
Chiều Trực tiếp công dân Đ/c Hòa   Phòng làm việc  
Thứ 3
22/9
 
 
Sáng 08h00’ Dự hội nghị triển khai chủ trương, chính sách liên quan đến học tập suốt đời, xã hội học tập và cuộc cách mạng 4.0 Đ/c Xa Cách; Thăng   Hội trường tỉnh ủy Quảng Trị  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
23/9
 
Sáng 07h30’ Triển khai học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã(01 ngày) Đ/c Ngoai; Huấn; Xa Cách Tất cả CBCC; CBKCT; Đảng viên Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn      
     
 
Thứ 5
24/9
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Nghỉ phép việc riêng(01 ngày) Đ/c Hòa      
Chiều 14h00’ Dự hội nghị viên chức năm học mới 2020-2021 Đ/c Thăng Theo GM Trường Mầm non A Dơi  
14h00’ Dự hội nghị triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Đ/c Xa Cách Đ/c La Hai Hội trường UBND huyện  
Thứ 6
25/9
Sáng 07h30’Dự hội nghị cán bộ chủ chốt Đ/c Ngoai; Huấn; Xa Cách Theo GM Hội trường Huyện ủy  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Sinh hoạt chi bộ định kỳ        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  21  tháng  9   năm 2020
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời