LICH HĐND&UBND 21/10/2019 ĐEN 25/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  21/10/2019 đến 25/10/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
21/10
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Trực tiếp công dân        
Chiều Giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai;
Xa Cách;
Tất cả các ban ngành, đoàn thể; BCĐ các thôn Hội trường UBND xã  
Hội ý thống nhất số liệu báo cáo đoàn công tác Bộ GD&ĐT Đ/c Ngoai; Xa Cách Lãnh đạo; VP 02 trường Hội trường UBND xã  
Thứ 3
22/10
 
Sáng Dự hội Lễ khởi công nhà Mái ấm khuyến học Đ/c Ngoai; Hêng; Xa Cách Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể Thôn Proi Xy  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Họp Ban công tác MTKDC các thôn Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND xã  
Thứ 4
23/10
 
Sáng Dự, Chỉ đạo công tác bàn giao tại các thôn Đ/c Xa Cách Đoàn công tác xã Các thôn  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
24/10
 
Sáng Họp xét thuyên chuyển công tác đối với công chức xã Đ/c Ngoai; Xa Cách Các ban ngành, đoàn thể có liên quan Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều 15H30’ Làm việc với đoàn công tác Bộ GD&ĐT về tình hình di cư tự do Đ/c Ngoai; Hêng; Xa Cách Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể Hội trường UBND xã  
Thứ 6
25/10
 
Sáng Tập huấn Nâng cao năng lực cộng đồng trong các sáng kiến phát triển Plan(24-25/10/2019) Đ/c Xa Cách Đ/c Duy; 01 CB thôn KS. Khánh Phương  
Dự hội nghị đối thoại, thảo luận về thu chi ngân sách Đ/c Ngoai   Hội trường UBND huyện  
Chiều Họp BCĐ ĐTRS hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2019 thống nhất số liệu báo cáo sơ bộ Đ/c Thăng Đ/c Phúc và các thành viên Hội trường UBND xã  
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  21 tháng  10  năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời