LICH HĐND&UBND 21/01 ĐEN 25/01/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ A DƠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  21/01/2019 đến 25/01/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
    Trực tiếp công dân        
Thứ 2
21/01
 
Sáng Dự trao quà Sở GD&ĐT tại Trường Mầm non A Dơi Đ/c Thăng   Trường MN A Dơi  
Giao ban các tổ tín dụng Chính sách trên địa bàn xã Đ/c Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Họp giao ban tuần Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
22/01
 
Sáng 08h00’ Gặp mặt, nhận quà của Hội thánh Tin lành MNVN Chi hội Khe Sanh; Qùa của Nhà máy sắn; Phòng Dân tộc Đ/c Nam; Thăng Đ/c Dũng; Duy Hội trường UBND xã  
10h00’ Dự tổng kết KTXH xã Xy Đ/c Nam; Hòa   Xã Xy  
8h30’Tham gia khảo sát Điện gió Đ/c Xa Cách   Xã A Túc  
Chiều Dự trao quà của Công an tỉnh QTrị tại Trường TH&THCS Đ/c Thăng   Trường TH&THCS  
Thứ 4
23/01
Sáng Dự hội nghị tổng kết Hội khuyến học tỉnh Đ/c Thăng   Hội khuyến học tỉnh  
07h30’ TXCT sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Đ/c Ngoai;
Hêng
Theo GM Hội trường UBND xã  
  13h30’ Hội nghị triển khai KHPTKTXH năm 2019 Đ/c Xa Cách Theo GM Hội trường UBND huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
24/01
Sáng 08h00’ Kiểm tra công tác VSATTP trước Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Đ/c Thăng Đại diện Trạm y tế; CA; VHTT Các quầy quán trên địa bàn  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
25/01
 
Sáng 08h00’Tổ chức tổng kết tình hình KTXH; ANQP và TĐKT năm 2018; triển khai kế hoạch năm 2019 Đ/c Ngoai; Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  21 tháng  01   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời