LICH HĐND&UBND 20/4/2020 ĐEN 24/4/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  20/4/2020 đến 24/4/2020
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
20/4
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Trực tiếp công dân        
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
21/4
 
Sáng Tham gia với Chi cục thuế kiểm tra hàng quán kinh doanh trên địa bàn Đ/c Hòa Đ/c Thái Các thôn  
08h00 Phối hợp kiểm lâm, giải quyết tình hình khai thác gỗ rừng đặc dụng Đ/c Hòa Đ/c Luận;
Theo GTT
Phòng làm việc  
Chiều Họp thành viên UB rà soát, kiện toàn lực lượng CAV thôn Đ/c Xa Cách; Hòa; Thăng Đ/c Luận;
Văn phòng
Phòng làm việc  
Thứ 4
22/4
 
Sáng Kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa đá gây ra Đ/c Hêng; Thăng Đ/c Dũng; Hiếu; Mia Các thôn  
Nghiệm thu công trình đường giao thông Đồng Tâm Đ/c Xa Cách Các thành viên BGSCĐ; BQLDA xã Thôn Đồng Tâm  
Chiều Làm việc chuyên môn      
 Phối hợp kiểm tra, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh covid – 19 tại các thôn Đ/c Xa Cách; Thăng Thành viên BCĐ xã Các thôn  
 
Thứ 5
23/4
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
24/4
 
Sáng  Phối hợp kiểm tra, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh covid – 19 tại các thôn Đ/c Xa Cách; Thăng Thành viên BCĐ xã Các thôn  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  20  tháng  4   năm 2020
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời