LICH HĐND&UBND 19 ĐEN 23/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  19/11/2018 đến 23/11/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
19/11
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc
(03 ngày) Khai mạc 08h00 ngày 19/11/2018
Đ/c Hêng Đ/c Mia Hội trường Phòng Nội vụ huyện  
Chiều 14H00 Dự tọa đàm kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Đ/c Ngoai; Xa Cách; Đ/c Hiếu và theo GM Trường TH&THCS A Dơi  
14H00 Dự tọa đàm kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Đ/c Nam; Hòa;Thăng Đ/c Duy và theo GM Trường Mầm non A Dơi  
Thứ 3
20/11
 
Sáng Thăm CB,GV,NV ngày Nhà giáo Việt Nam Đ/c Ngoai; Xa Cách;   Các trường trên địa bàn  
Chiều Thăm CB,GV,NV ngày Nhà giáo Việt Nam Đ/c Ngoai; Xa Cách;   Các trường trên địa bàn  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
21/11
Sáng Dự hội thảo về chia sẻ xây dựng sáng kiến cộng đồng
(01 ngày) Khai mạc 08h00 ngày 21/11/2018
Đ/c Xa Cách Đ/c Duy; (Ở Thôn: mời đ/c Yên và Niên) KS. Mê Kông- TP. Đông Hà  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
22/11
Sáng Phối hợp Tổ chức Trợ giúp pháp lý Đ/c Hòa Theo GM Hội trường UBND xã Đ/c Lan Anh tham mưu
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
23/11
 
Sáng Họp các hộ tham gia Dự án Ngân hàng Bò Đ/c Thăng Theo GM Hội trường UBND xã  
Dự hội thảo tham vấn ngoài ngành lâm nghiệp thuộc dự án REDD+ Đ/c Xa Cách   KS. Mê Kông- TP. Đông Hà  
Chiều Làm việc chuyên môn Đ/c Hòa Bộ phận chuyên môn    
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  19  tháng  11   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời