LICH HĐND&UBND 19/8/2019 ĐEN 23/8/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  19/8/2019 đến 23/8/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
19/8
 
Sáng Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo diện Chủ tịch xã(15 ngày)bắt đầu từ ngày 16/8/2019 Đ/c Xa Cách   Trường Chính trị Lê Duẩn  
Tập huấn về Luật đất đai; kiểm kê đất đai Đ/c Hòa Đ/c Thành KS. Khánh Phương  
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Xa Cách Tất cả CBCC; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
20/8
 
Sáng Dự Hội thảo tổng kết năm tài khóa 2019 dự án Plan   Đ/c Duy; Son TNV KS. Mê Kông  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Dự kết luận công bố Thanh tra Trường TH&THCS A Dơi Đ/c Thăng   Trường TH&THCS A Dơi  
Thứ 4
21/8
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
22/8
 
Sáng 08h00’ Dự hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 Đ/c Thăng   Hội trường UBND huyện Đổi sang 14h00 cùng ngày
08h00’ Dự Hội nghị về phổ biến các quy định hướng dẫn thực hiện Hiệp định biên giới Việt Nam – Lào Đ/c Hòa   KS. Sê Pôn –Lao Bảo  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
23/8
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Tham gia hiến máu nhân đạo năm 2019 Đ/c Thăng Theo DS Nhà thi đấu huyện Hướng Hóa  
Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ chủ chốt xã Đ/c Ngoai; Hêng Theo DS Bệnh viện đa khóa Hướng Hóa  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  19  tháng  8   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời