LICH HĐND&UBND 19/10/2020 ĐEN 23/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  19/10/2020 đến 23/10/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
19/10
 
Sáng Kiểm tra tình hình mưa lũ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hòa; Thăng BCH PCTT xã Các thôn  
Làm việc chuyên môn        
Trực tiếp công dân        
Chiều Họp giao ban tuần Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hòa; Thăng Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
20/10
 
 
Sáng Kiểm tra tình hình mưa lũ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hòa; Thăng BCH PCTT xã Các thôn  
Cấp phát quà cứu trợ   BCHPCTT&MTTQ Hội trường UBND xã  
Chiều Trực tiếp công dân Đ/c Hòa   Phòng làm việc  
Thứ 4
21/10
 
Sáng Họp BCHPCTT xã Đ/c Xa Cách Thành viên BCHPCTT xã; Trưởng, phó các thôn Hội trường UBND xã  
Kiểm tra tình hình mưa lũ Đ/c Ngoai; Huấn; Hòa; Thăng BCH PCTT xã Các thôn  
Chiều Làm việc chuyên môn      
 
Thứ 5
22/10
Sáng Kiểm tra tình hình mưa lũ Đ/c Ngoai; Huấn; Hòa; BCH PCTT xã Các thôn  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Kiểm tra tình hình mưa lũ Đ/c Ngoai; Huấn; Hòa; BCH PCTT xã Các thôn  
Thứ 6
23/10
Sáng Tiếp nhận và Cấp phát hàng cứu trợ Đ/c Xa Cách; Thăng; Hòa Các ban ngành, đoàn thể liên quan Trụ sở làm việc  
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  12  tháng  10   năm 2020
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời