LICH HĐND&UBND 18 ĐEN 22/6/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  18/6/2018 đến 22/6/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
18/6
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Chỉ đạo công tác tham gia hội thi “Tìm hiểu về Luật trẻ em”
18-19/6/2018
Đ/c Thăng Đ/c Phúc; Lan Anh; đội thi Phòng Văn hóa  
Chiều Giao ban tuần Đ/c Xa Cách;
Hêng
Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Tham dự Hội chợ, triển lãm tại huyện Hhóa Đ/c Hòa HND và HPN xã Sân vận động huyện  
Thứ 3
19/6
 
Sáng Chỉ đạo công tác chuẩn bị Hội trại Đ/c Xa Cách HCCB và ĐTN Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
20/6
Sáng Họp BCĐ 886 huyện về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững Đ/c Xa Cách;   Hội trường UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
21/6
Sáng Làm việc với ngân hàng CSXH huyện Đ/c Xa Cách Các tổ vay vốn Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
22/6
 
Sáng Họp Thường trực HĐND xã bàn chương trình tổ chức kỳ họp thứ 6 Đ/c Ngoai; Xa Cách Đ/c Hêng; Duy Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Tổng kết công tác tham gia Hội chợ triển lãm Đ/c Xa Cách; Hòa Các thành viên tham gia hội chợ xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                                                                                                          
                                                                               A Dơi, ngày  18  tháng  6   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời