LICH HĐND&UBND 18/5/2020 ĐEN 22/5/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  18/5/2020 đến 22/5/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
18/5
 
Sáng Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội Đ/c Ngoai; Xa Cách   Trường MN A Dơi  
Trực tiếp công dân Đ/c Hòa   Phòng làm việc  
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
19/5
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Làm việc chuyên môn        
Chiều 14h00’ Họp Hội đồng rà soát triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo NQ42 của Chính phủ Đ/c Xa Cách Đ/c Dũng; VP; Phúc và theo GM Hội trường Bưu điện xã  
Thứ 4
20/5
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn      
Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
21/5
Sáng Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng Đ/c Ngoai; Xa Cách   Trường MN A Dơi  
Chiều Đại hội Đảng bộ phiên trù bị      
Thứ 6
22/5
 
Sáng 07h30’Đại hội Đảng bộ xã A Dơi, nhiệm kỳ 2020-2025(01 ngày) Đ/c BTV Tất cả các đảng viên; theo GM Trường MN A Dơi
Làm việc chuyên môn      
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy    
Làm việc chuyên môn        
 
 
A Dơi, ngày  18  tháng  5   năm 2020
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy
 
 

Thông báo
GIấy mời