LICH HĐND&UBND 18/11/2019 ĐEN 22/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  18/11/2019 đến 22/11/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
18/11
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Dự khai giảng lớp trung cấp Nông nghiệp Đ/c Xa Cách   Trường TCNN Quảng Trị  
Chiều 13h30’Giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Hêng; Các phó CT Các ban ngành, đoàn thể xã, theo GM Hội trường UBND xã  
Thứ 3
19/11
 
Sáng Dự hội thảo về Chia sẻ và nhân rộng phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực(01 ngày) Đ/c Xa Cách Đ/c Duy; Hà; Để và Nghĩa – TT Đồng Tâm KS. Mê Kông, TP. Đông Hà  
Kiểm tra ĐGHC cùng đoàn huyện, tỉnh theo Dự án 513 Đ/c Hòa Đ/c Thành; Mia Thực địa A Dơi - Xy  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
20/11
 
Sáng 08H00’ Dự tọa đàm “Ngày nhà giáo Việt Nam” Đ/c Thăng Theo GM Trường Mầm non A Dơi  
Làm việc chuyên môn        
Chiều 14H00’ Dự tọa đàm “Ngày nhà giáo Việt Nam” Đ/c Ngoai; Xa Cách Theo GM Trường TH&THCS A Dơi  
 
Thứ 5
21/11
 
Sáng Làm việc với HCTĐ huyện về công tác Hội Đ/c Thăng BCH HCTĐ xã Hội trường UBND xã  
Chiều  
Làm việc chuyên môn
       
Thứ 6
22/11
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều 14h00’ Dự tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối Lìa năm 2019 Đ/c Xa Cách Đ/c Duy UBND xã A Túc  
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  18  tháng  11  năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời