LICH HĐND&UBND 17 ĐEN 21/9/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  17/9/2018 đến 21/9/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
17/9
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Hòa Đ/c Mia Các thôn  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Xa Cách; Ngoai; Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
18/9
 
Sáng Họp BĐH dự án Plan về chương trình tổ chức Tết Trung Thu 2018 Đ/c Xa Cách;
Thăng
Đ/c Duy; Trường THCS A Dơi Phòng làm việc  
Chiều Họp BCĐ VSATTP xã Đ/c Thăng Các thành viên Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
19/9
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
20/9
Sáng 08 h00’ Giải quyết đất đai tại trạm KS Proi Đ/c Xa Cách; Đ/c Thành – ĐCXD Trạm KS Proi  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Hoàn thiện hồ sơ Đề án Sáp nhập thôn bản Đ/c Xa Cách Đ/c Duy; Các thành viên BCĐ xã Hội trường UBND xã  
Thứ 6
21/9
 
Sáng Thống nhất Chương trình tổ chức vui Tết Trung Thu 2018  Đ/c Xa Cách;
Thăng
Đ/c Duy; Đại diện Lãnh đạo 02 Trường   Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  17  tháng  9   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời