LICH HĐND&UBND 17/8/2020 ĐEN 21/8/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  17/8/2020 đến 21/8/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
17/8
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Ngoai; Xa Cách; Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
08h00’ Kiểm tra tình hình chấp hành các văn bản về phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Xa Cách; Hòa; Thăng   Các thôn  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
18/8
 
 
Sáng 08h00’ Kiểm tra cấp cây giống chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo NQ09 của HĐND huyện Đ/c Xa Cách; Hòa Đ/c Mia Các thôn  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
19/8
 
Sáng 08h00’ Trao Quyết định cho các cá nhân có thành tích trong phong trào“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“ giai đoạn 2015-2020 Đ/c Ngoai; Xa Cách Tập thể CAX; cá nhân được khen thưởng Trụ sở CA xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn      
08h00’ Kiểm tra tình hình chấp hành các văn bản về phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Xa Cách; Hòa; Thăng   Các thôn  
 
Thứ 5
20/8
Sáng 08h00’ Kiểm tra tình hình chấp hành các văn bản về phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Xa Cách; Hòa; Thăng   Các thôn  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
21/8
Sáng 7h30’ Họp BCĐ phòng chống covid-19 xã Đ/c Xa Cách; Hòa;Thăng Theo GM; Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  17  tháng  8   năm 2020
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời