LICH HĐND&UBND 17/6/2019 ĐEN 21/6/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  17/6/2019 đến 21/6/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
17/6
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Chiều Giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Tối TXCT trước kỳ họp thứ 9, tại đơn vị bầu cử A Dơi Đớ Đ/c Hòa Đ/c Thành; theo GM Thôn A Dơi Đớ  
Thứ 3
18/6
 
Sáng Dự hội nghị về các chính sách xã hội Đ/c Thăng Theo GM Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều TXCT tại các thôn theo kế hoạch Đ/c Hòa Tổ đại biểu; Pa Roi; Prăng Xy  
Thứ 4
19/6
 
Sáng Họp BCĐ xây dựng xã hội học tập tại xã Đ/c Thăng Các thành viên Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn
 
       
Họp bàn công tác tổ chức tổng kết hoạt động dự án Plan năm 2019
 
Đ/c Xa Cách Các thành viên BĐH xã Phòng làm việc  
Chiều Làm việc với CB Kiểm lâm phụ trách địa bàn Đ/c Hòa   Phòng làm việc  
 
Thứ 5
20/6
 
Sáng Họp BCĐ  giải phóng hành lang an toàn điện lưới cao áp Đ/c Xa Cách   UBND huyện  
Họp khối dân vận Đ/c Thăng Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Hội ý chuẩn bị tổ chức thăm quan cho đại biểu HĐND xã Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng; VP. HĐND và các ban; Hội trường UBND xã  
Thứ 6
21/6
 
Sáng Làm việc với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đ/c Xa Cách Các hội đoàn thể xã; tổ chức cá nhân vay vốn Hội trường UBND xã  
Hội ý công tác tổng kết hoạt động Plan năm 2019, xét TĐKT Đ/c Xa Cách Đ/c Duy và các thành viên BĐH Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  17  tháng  6   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời