LICH HĐND&UBND 17/12 ĐEN 21/12/2018

 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  17/12/2018 đến 21/12/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
17/12
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Phối hợp giải quyết đơn của ông Pả Quang Đ/c Hòa Đ/c Thành Thôn Xa Doan  
Dự lễ mừng giáng sinh năm 2018 Đ/c Thăng CA; Mặt trận Thôn Xa Doan  
Chiều Họp giao ban tuần Đ/c Hòa; Thăng Tất cả các ban ngành, đoàn thể xã Hội trường UBND xã  
Họp UBND huyện mở rộng Đ/c Xa Cách   UBND huyện  
Thứ 3
18/12
 
Sáng Đánh giá cán bộ trên phần mềm Đ/c Xa Cách; Các ban ngành liên quan Phong làm việc  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
19/12
Sáng Dự học tập nghị quyết TW 8 Đ/c Xa Cách; Hòa; Thăng Theo GM Hội trường UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
20/12
Sáng Dự lớp tập huấn về sử dụng thuốc BVTV Đ/c Hòa Đ/c Mia; theo GM Hội trường UBND xã  
08h00, Dự hội nghị tổng kết QNQP năm 2018 Đ/c Ngoai; Xa Cách;
 
Đ/c Tháo; Bình UBND huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
21/12
 
Sáng Làm việc chuyên môn     Phòng làm việc  
Phê duyệt hồ sơ đánh giá cán bộ Đ/c Xa Cách   Phòng làm việc  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  17  tháng  12   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời