LICH HĐND&UBND 17/02/2020 ĐEN 21/02/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  17/02/2020 đến 21/02/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
17/02
 
Sáng Họp BCH Hội NCT xã để bầu bổ sung CT. HNCT Đ/c Xa Cách VP; BCH hội Hội trường UBND xã  
Phối hợp tham gia với đoàn khảo sát ADB về đường liên xã Đ/c
Hòa
Đ/c Thành; Mia Kiểm tra thực địa tại thôn  
Chiều Phối hợp tham gia với đoàn khảo sát ADB về hệ thống nước sinh hoạt xã Đ/c
Hòa
Đ/c Thành; Mia và Păn Kiểm tra thực địa tại thôn  
Thứ 3
18/02
 
Sáng 08h30’ Làm việc với đoàn công tác ADB và UBND huyện để thống nhất về kết quả khảo sát Đ/c Xa Cách   Phòng họp số 01, UBND huyện  
Chiều Họp các ban văn kiện để chuẩn bị cho công tác đại hội Đảng bộ xã Đ/c Ngoai; Nam Các thành viên theo GM Hội trường UBND xã  
Thứ 4
19/02
 
Sáng Họp HĐTĐKT xã xét tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng tổng kết 05 năm CT01 của TTg Đ/c Xa Cách Thành viên HĐ; Đ/c Duy - VP Tổng hợp Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn      
Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
20/02
Sáng Làm việc chuyên môn        
Họp BCH Hội người cao tuổi để bầu bổ sung CT. Hội NCT xã Đ/c Ngoai; Xa Cách VP; Các thành viên BCH Hội; Hội trường UBND xã  
Chiều Họp bàn kế hoạch tổ chức tổng kết 05 năm CT01 của TTg Đ/c Ngoai; Xa Cách Đ/c Duy Đồn Biên phòng Ba Tầng  
Thứ 6
21/02
 
Sáng Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2020 Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả Đoàn viên công đoàn xã Hội trường UBND xã Hoản, dời lại sáng thứ 2 tuần sau
  Họp BCĐ thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững Đ/c Xa Cách   Phòng họp số 1, UBND huyện  
Chiều Lên lịch công tác Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  17  tháng  02   năm 2020
Người lập
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời