LICH HĐND&UBND 16/9/2019 ĐEN 20/9/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  16/9/2019 đến 20/9/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
16/9
 
Sáng Làm việc với đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2019 Đ/c Xa Cách; Bộ phận Một cửa và các công chức có liên quan Hội trường UBND xã  
Trực tiếp công dân        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Giao ban tuần thường lệ Đ/c Nam;
Xa Cách
Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
17/9
 
Sáng Dự hội nghị giao ban tại huyện ủy Đ/c Ngoai; Xa Cách   Hội trường huyện ủy  
Dự hội nghị triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2019(Cả ngày) Đ/c Hòa Đ/c Hiếu; Duy; Thái; Thành; Phúc và Mia KS. Thái Ninh  
Cấp giống cây cao su theo NQ 09 Đ/c Xa Cách Đ/c Nang; các hộ hưởng lợi Trụ sở UBND xã  
Chiều Dự gặp mặt và chia tay giáo viên chuyển công tác Đ/c Ngoai; Thăng Theo GM Trường MN A Dơi  
Thứ 4
18/9
 
Sáng Cấp giống cây cao su theo chương trình PTSX 2019 Đ/c Xa Cách Đ/c Phúc; Mia Trụ sở UBND xã  
Tổ chức hòa giải cho các hộ dân tranh chấp đất đai Đ/c Xa Cách Đ/c Thành; Mia và các ban ngành, đoàn thể có liên quan; theo GM Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Tổ chức hòa giải cho các hộ dân tranh chấp đất đai Đ/c Xa Cách Đ/c Thành; Mia và các ban ngành, đoàn thể có liên quan; theo GM Hội trường UBND xã  
 
Thứ 5
19/9
 
Sáng 08h00’ Dự hội nghị quán triệt nghị quyết của Đảng Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả CBCC xã; Theo GM Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
20/9
 
Sáng 08 h00’ Dự hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân 2009-2019 Đ/c Ngoai; Hêng; Xa Cách Đ/c Dũng; Bình và Tháo Hội trường UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Dự bàn giao công trình điện đường thắp sáng trên địa bàn xã Đ/c Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  09 tháng  9  năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời