LICH HĐND&UBND 16/3/2020 ĐEN 20/3/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  16/3/2020 đến 20/3/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
16/3
 
Sáng Làm việc với Đội công an chính quy về nhận công tác tại xã Đ/c Xa Cách; Hòa Các đ/c CA Chính quy Phòng làm việc  
Trực tiếp công dân        
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
17/3
 
Sáng 08h00 Họp ban chỉ đạo chương trình MTQG về NTM và giảm nghèo bền vững Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
Làm việc với trạm y tế về đối tượng bệnh Lao không đi khám và nhận thuộc định kỳ Đ/c Thăng CB, NV trạm; CTV y tế Trạm y tế  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
18/3
 
Sáng Làm việc với trạm y tế về bà mẹ không đưa con tiêm chủng định kỳ Đ/c Thăng CB, NV trạm; CTV y tế Trạm y tế  
Chiều Làm việc chuyên môn      
Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
19/3
Sáng Họp Hội khuyến học huyện Đ/c Thăng   HKH huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
20/3
 
Sáng Ra mắt công an chính quy về đảm nhận CA xã; giao ban CAV thôn Đ/c Xa Cách Công an xã; CAV Hội trường UBND xã  
Dự Hội nghị Cán bộ, chủ chốt xã Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả CBCC, CBKCT cấp xã Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  16  tháng  3   năm 2020
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời