LICH HĐND&UBND 16/12/2019 ĐEN 20/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  16/12/2019 đến 20/12/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
16/12
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Cập nhật phần mềm đánh giá CBCC 2019 Đ/c Xa Cách VP Phòng làm việc  
Chiều Họp đánh giá cán bộ chủ chốt Đ/c Ngoai; Hêng CB chủ chốt xã; VP Đảng ủy Phòng đảng ủy  
Thứ 3
17/12
 
Sáng Làm việc với Đoàn kiểm tra huyện ủy về cam kết với huyện ủy và công tác chuẩn bị đại hội đảng Đ/c Ngoai; Xa Cách Các đ/c ĐUV Hội trường UBND xã  
Cập nhật đánh giá cán bộ, công chức qua phần mềm Đ/c Hòa; Thăng Công chức chuyên môn khối Chính quyền Phòng làm việc  
Chiều Hoàn thiện hồ sơ đánh giá cán bộ thuộc huyện đánh giá Đ/c Ngoai; Xa Cách   Phòng làm việc  
Thứ 4
18/12
 
Sáng 01 ngày, bắt đầu 08h00’ Họp huyện ủy mở rộng Đ/c Ngoai; Xa Cách   Hội trường huyện ủy  
Dự khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa của quỹ khuyến học Đ/c Thăng Đ/c Duy Thôn Proi Xy  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
19/12
Sáng 08h00 dự hội nghị tổng kết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú giữa 03 tỉnh của Việt – Lào Đ/c Xa Cách   KS. Mường Thanh  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
20/12
 
Sáng  Dự hội nghị tổng kết công tác tư pháp Đ/c Hòa Đ/c Tháo Hội trường UBND xã  
Chiều Nộp hồ sơ đánh giá cán bộ chủ chốt năm 2019 Đ/c Duy   Phòng Nội vụ  
Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
 
A Dơi, ngày  16  tháng  12   năm 2019
Người lập
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời