LICH HĐND&UBND 15 ĐEN 19/10/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  15/10/2018 đến 19/10/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
15/10
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Phối hợp làm thủ tục hồ sơ nhập quốc tịch cho đồng bào xâm cư – A Dơi mới(Dự kiến 03 ngày) Đ/c Xa Cách Công an; Tư pháp xã Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
16/10
 
Sáng Khám sức khỏe định kỳ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Cán bộ chủ chốt cấp xã Phòng khám khu vực Lìa – xã A Túc  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
17/10
Sáng Chia sẻ chính sách về BTXH do dự án Plan hỗ trợ
(03 ngày, từ 17-19/10/2018)
Đ/c Xa Cách Đ/c Khanh- Phòng LĐTBXH huyện;
Đ/c Duy
Các thôn A Dơi Cô; Prăng Xy; PrinC và Hợp Thành  
Chiều Chia sẻ chính sách về BTXH do dự án Plan hỗ trợ Đ/c Xa Cách Đ/c Khanh- Phòng LĐTBXH huyện;
Đ/c Duy
Thôn Phong Hải  
 
Thứ 5
18/10
Sáng Kiểm tra tình hình xây dựng nhà ở theo QĐ22 Đ/c Xa Cách; Thăng Theo GM Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Dự tọa đàm “Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10”     Trường TH&THCS A Dơi  
Thứ 6
19/10
 
Sáng Dự khai mạc giải bóng chuyền nữ nhân dịp 20/10 Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Các đội bóng Hội trường UBND xã  
Công đoàn xã Tổ chức Tọa đàm 20/10 cho chị em đoàn viên Đ/c Heeng; Hòa Đoàn viên công đoàn Hội trường UBND xã  
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  15  tháng  10   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời