LICH HĐND&UBND 15/7/2019 ĐEN 19/7/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  15/7/2019 đến 19/7/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
15/7
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
16/7
 
Sáng Họp mở rộng Phiên họp thứ 18 huyện ủy Đ/c Ngoai; Xa Cách   Hội trường Huyện ủy  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
17/7
 
Sáng Họp BCĐ phòng chống dịch bệnh ở người Đ/c Xa Cách Các thành viên BCĐ xã Phòng làm việc Trạm Y Tế tham mưu
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
18/7
 
Sáng 08h00’ Tập huấn cho hội đồng thẩm định mức độ khuyết tật Đ/c Thăng Theo GM KS. Thái Ninh  
Họp Ban tuyên giáo đánh giá tình hình 06 tháng đầu năm 2019 Đ/c Xa Cách;   BTG huyện ủy  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
19/7
 
Sáng 08h00’Họp ban đại diện NHCSXH huyện Đ/c Xa Cách   Phòng họp số 1, UBND huyện  
Phát động Vệ sinh diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết Đ/c Thăng Thành viên BCĐ Các thôn, bản  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  15  tháng  7   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời