LICH HĐND&UBND 15/4 ĐEN 19/4/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  15/4/2019 đến 19/4/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
15/4
 
Sáng Nghỉ bù lễ giỗ tổ Hùng Vương Đ/c Ngoai; Xa Cách; Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Chiều Nghỉ bù lễ giỗ tổ Hùng Vương        
Thứ 3
16/4
 
Sáng Từ ngày 16/4 đến 21/4 đi cùng đoàn công tác HĐND huyện đến các tỉnh miền Nam Đ/c Ngoai   Các tỉnh miền Nam  
Kiểm tra tình hình thiệt hại cao su do lốc xoáy Đ/c Hêng; Hòa Theo GM Tân Hải  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
17/4
Sáng 07h30’Dự khai giảng lớp huấn luyện DQTV cụm Đ/c Xa Cách Lãnh đạo và lực lượng DQ các xã Xy; A Túc; Ba Tầng và A Dơi Hội trường UBND xã  
Chiều Hoàn thiện số liệu báo cáo thực hiện NQ24/2003 và phân định vùng DTTS&MN Đ/c Xa Cách Đ/c Duy Phòng làm việc  
 
Thứ 5
18/4
Sáng Chuẩn bị nội dung giao ban TT. HĐND huyện Đ/c Hêng Đ/c Duy Phòng làm việc  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
19/4
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều 13h30’Bế giảng lớp huấn luyện DQTV cụm Đ/c Xa Cách Lãnh đạo và lực lượng DQ các xã Xy; A Túc; Ba Tầng và A Dơi Hội trường UBND xã  
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  16  tháng  4   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời