LICH HĐND&UBND 14/10/2019 ĐEN 19/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  14/10/2019 đến 19/10/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
14/10
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Trực tiếp công dân        
Chiều Giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai;
Xa Cách;
Tất cả các ban ngành, đoàn thể; BCĐ các thôn Hội trường UBND xã  
Dự tọa đàm ngày thành lập HNDVN(14/10) Đ/c Ngoai; Xa Cách   Hội trường UBND xã  
Thứ 3
15/10
 
Sáng Dự hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp với nông dân Đ/c Hòa   Hội trường UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
16/10
 
Sáng Họp BCH Đảng ủy xã Đ/c Ngoai; Xa Cách Các thành viên Phòng đảng ủy  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều 14h00 Giao ban cụm An toàn làm chủ(Cụm 5 A Dơi, Ba Tầng, Đồn BP) Đ/c Ngoai; Xa Cách TT. HĐND; UBMT; CHTQS; CA; VP; trạm y tế; Trường MN&TH A Dơi Hội trường UBND xã  
 
Thứ 5
17/10
 
Sáng 08h00’ Dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh, lần thứ 3, năm 2019(02 ngày 17-18/10) Đ/c Xa Cách Theo danh sách đại biểu Nhà khách tỉnh ủy  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
18/10
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
Thứ 7
19/10
Sáng 08h00’ làm việc với Vụ DTTS, Ban dân tộc tỉnh; Phòng Dân tộc huyện Đ/c Ngoai; Xa Cách Các ban ngành, đoàn thể xã Hội trường UBND xã và thực tế tại thôn bản  
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  14 tháng  10  năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời