LICH HĐND&UBND 14/01 ĐEN 18/01/2019

 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  14/01/2019 đến 18/01/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
14/01
 
Sáng Trực tiếp công dân        
         
Chiều Họp giao ban tuần Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
15/01
 
Sáng 08h00’ Dự hội nghị triển khai việc chi trả chế độ chính sách người có công Đ/c Thăng   Hội trường UBND huyện  
Họp xét đánh giá cán bộ BCHQS huyện Đ/c Xa Cách   BCHQS huyện  
Họp BCH phòng chống thiên tai, giới thiệu các hoạt động của dự án Plan triển khai về GNRRTT&TƯBĐKH Đ/c Hòa BĐH xã; Các thành viên BCHPCTT xã Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
16/01
Sáng Làm việc chuyên môn        
  Hội ý thống nhất chương trình Kỳ họp thứ 8 Đ/c Ngoai; Hêng Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
17/01
Sáng 7h30’ Họp HĐND xã, Kỳ họp thứ 8 Đ/c Ngoai; Hêng Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều 13h30’ Họp HĐND xã, Kỳ họp thứ 8 Đ/c Ngoai; Hêng Theo GM Hội trường UBND xã  
Thứ 6
18/01
 
Sáng 09h00’Dự tổng kết công tác đảm bảo ATGT năm 2018; triển khai kế hoạch năm 2019 Đ/c Xa Cách Đ/c Tháo Hội trường UBND huyện  
Tham gia HMTN năm 2019 -
Đợt 1
Đ/c Thăng CBCC tham gia TTTDTT huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  14  tháng  01   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời