LICH HĐND&UBND 13/5/2019 ĐEN 17/5/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  13/5/2019 đến 17/5/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
13/5
 
Sáng Khảo sát xây dựng kế hoạch thi công đường nội thôn A Dơi Đớ Đ/c Xa Cách Sở Ngoại vụ; Ban Dân tộc &MN tỉnh; Nhà tài trợ Thôn A Dơi Đớ Đ/c Thành
Trực tiếp công dân Đ/c Ngoai; Xa Cách   Phòng làm việc  
Chiều Giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
14/5
 
Sáng Họp giải quyết tranh chấp đất đai với hộ gia đình A Dơi Đớ Đ/c Hòa;
 Hêng
Đ/c Thành; MT và các thành viên liên quan; hộ gia đình Phòng làm việc  
Họp với NHCSXH tỉnh về tình hình vốn vay trên địa bàn Đ/c Xa Cách Các Hội đoàn thể xã có liên quan Hội trường UBND xã  
Chiều 14giờ, Dự hội nghị về hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT Đ/c Xa Cách Đ/c Phúc Hội trường UBND huyện  
Thứ 4
15/5
 
Sáng Họp BDA tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi(01/6) Đ/c Xa Cách; Thăng Các thành viên BDA Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
16/5
 
Sáng 07h30’ Họp Ban chỉ đạo, tổ công tác liên ngành chống thất thu, nợ đọng thuế Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
17/5
 
Sáng 08h00’ Giao ban công tác xây dựng cơ bản Đ/c Xa Cách Đ/c Hà Hội trường UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Sơ kết Chỉ thị 05/TTg-CP Đ/c Thăng   Hội trường UBND huyện  
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  13  tháng  5   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời