LICH HĐND&UBND 12/8/2019 ĐEN 16/8/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  12/8/2019 đến 16/8/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
12/8
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Họp Thường trực HĐND xã; đánh giá, rút kinh nghiệm về chuyến thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam Đ/c Ngoai; Hêng Các ban HĐND; Thành viên UBND; VP Hội trường UBND xã  
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Xa Cách Tất cả CBCC; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
13/8
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Họp BCH Đảng ủy xã Đ/c Ngoai ĐUV Phòng Đảng ủy  
Thứ 4
14/8
 
Sáng Họp BCĐ Điều tra PCGD & chống mù chữ Đ/c Thăng   Trường TH&THCS A Dơi  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Cấp tiền hỗ trợ theo NĐ 39 Đ/c Thăng Đối tượng hưởng lợi Hội trường UBND xã Trạm y tế thăm mưu
 
Thứ 5
15/8
 
Sáng Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ Đ/c Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã Đ/c Tháo tham mưu
Làm việc chuyên môn        
Chiều 14h00’ Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện CT XDNTM 2010-2020 Đ/c Ngoai; Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
Thứ 6
16/8
 
Sáng Tập huấn về tuyên truyền phổ biến GDPL Đ/c Hòa   LĐLĐ huyện  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  12  tháng  8   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời