LICH HĐND&UBND 12/10/2020 ĐEN 16/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  12/10/2020 đến 16/10/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
12/10
 
Sáng Kiểm tra tình hình mưa lũ Đ/c Ngoai; Huấn; Hòa; Thăng BCH PCTT xã Các thôn  
Tham gia học tập đối tượng 3 cho cán bộ cấp xã(20 ngày) Đ/c Xa Cách   Trường Chính trị Lê Duẫn  
Giải quyết đơn kiến nghị về quỹ đất xây dựng trụ sở công an xã Đ/c Hòa Đ/c Văn phòng; đ/c La Hai;
Công an xã; BCĐ thôn;
Hộ ông Ăm Báp
Thôn Proi Xy  
Chiều Họp giao ban tuần Đ/c Ngoai; Huấn; Hòa; Thăng Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
13/10
 
 
Sáng Kiểm tra tình hình mưa lũ Đ/c Ngoai; Huấn; Hòa; Thăng BCH PCTT xã Các thôn  
         
Chiều Trực tiếp công dân Đ/c Hòa   Phòng làm việc  
Thứ 4
14/10
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Thăng   Phòng làm việc  
Kiểm tra tình hình mưa lũ Đ/c Ngoai; Huấn; Hòa; Thăng BCH PCTT xã Các thôn  
Chiều Làm việc chuyên môn      
 
Thứ 5
15/10
Sáng Kiểm tra tình hình mưa lũ Đ/c Ngoai; Huấn; Hòa; BCH PCTT xã Các thôn  
Họp BCH Hội khuyến học chuẩn bị công tác đại hội Đ/c Thăng   Phòng làm việc  
Chiều Tiếp tục Giải quyết đơn kiến nghị về quỹ đất xây dựng trụ sở công an xã Đ/c Hòa Đ/c Văn phòng; đ/c La Hai;
Công an xã; BCĐ thôn;
Hộ ông Ăm Báp
Thôn Proi Xy  
Thứ 6
16/10
Sáng Cấp phát hàng cứu trợ Đ/c Xa Cách; Thăng; Hòa Các ban ngành, đoàn thể liên quan Trụ sở làm việc  
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  12  tháng  10   năm 2020
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời