LICH HĐND&UBND 11/5/2020 ĐEN 15/5/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  11/5/2020 đến 15/5/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
11/5
 
Sáng Kiểm tra tình hình học sinh đi học trở lại sau dịch covid-19 Đ/c Hêng;Thăng Thành viên BCĐ xã Các trường trên địa bàn  
Trực tiếp công dân Đ/c Hòa   Phòng làm việc  
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
12/5
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Làm việc chuyên môn        
Chiều 14h00’ Họp Hội đồng rà soát triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo NQ42 của Chính phủ Đ/c Xa Cách Đ/c Dũng; VP; Phúc và theo GM Hội trường Bưu điện xã  
Thứ 4
13/5
 
Sáng Làm việc với đ/c Hổ về kiểm tra tiến độ rà soát gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh covid-19 Đ/c Xa Cách Đ/c Dũng; VP; Phúc và theo GM Phòng làm việc  
Trực tiếp công dân        
Chiều 14h00’ Họp BCĐ triển khai thực hiện Nghị quyết 42 Đ/c Xa Cách   Trụ sở UBND huyện
Rà soát hồ sơ, bằng cấp CBCC xã Đ/c Xa Cách; Hòa Đ/c Duy Phòng làm việc  
 
Thứ 5
14/5
Sáng Họp Giao ban TNV dự án Đ/c Xa Cách Thành viên; TNV Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn      
Thứ 6
15/5
 
Sáng 07h30’Tập huấn kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho BPT thôn về xây dựng các sáng kiến cộng đồng(01 ngày) Đ/c Hòa Đ/c Duy; theo GM Hội trường UBND xã; Chiều thực hành tài Nhà SHCĐ Prin Thành
Làm việc chuyên môn      
Chiều Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy    
Làm việc chuyên môn        
 
 
A Dơi, ngày  11  tháng  5   năm 2020
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời