LICH HĐND&UBND 11/3 ĐEN 16/3/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  11/3/2019 đến 16/3/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
11/3
 
Sáng Trực tiếp công dân        
 Họp quán triệt điều lệ và thông báo một số hoạt động của giải bóng chuyền Nam CNVC huyện 2019 Đ/c Hòa   LĐLĐ huyện  
Chiều  
Họp giao ban tuần
Đ/c Ngoai; Xa Cách; Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
14h00’ Dự hội nghị triển khai đại tra “Mô hình học tập” Đ/c Thăng   UBND huyện  
Thứ 3
12/3
 
Sáng Chỉ đạo công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ thanh tra của Bộ LĐTB&XH Đ/c Thăng Đ/c Phúc Phòng làm việc  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
13/3
Sáng 08h00’ Dự họp triển khai phòng chống dịch tả lợn Châu phi Đ/c Xa Cách Theo GM Phòng họp số 1, UBND huyện  
Dự hội nghị triển khai Nghị quyết LĐLĐ tỉnh khóa XII Đ/c Hêng; Hòa   LĐLĐ huyện  
Chiều 13h45'Dự hội nghị trực tuyến về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Đ/c Hòa   Phòng họp số 1, tầng 3, UB huyện  
 
Thứ 5
14/3
Sáng Dự đại hội UBMTTQVN xã, nhiệm kỳ 2019-2024 Đ/c Ngoai; Xa Cách Theo GM Thôn PrinC  
Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT huyện làm việc với tổ vay vốn để thu hồi nợ động Đ/c Thăng Theo GM Thôn Xa Doan  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
15/3
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
Thứ 7
16/3
  08h30’Dự khai mạc giải bóng chuyền nam CBCNVC năm 2019 Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng   Nhà thi đấu huyện  
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  11 tháng  3  năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời