LICH HĐND&UBND 11/11/2019 ĐEN 16/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  11/11/2019 đến 16/11/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
11/11
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Tập huấn phần mềm Một cửa và dịch vụ công trực tuyến Đ/c Hòa Đ/c Duy; Hiếu; Thành Hội trường UBND huyện  
Chiều 13h30’Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2019(Đợt 2) Đ/c Ngoai; Xa Cách Các ban ngành, đoàn thể xã, theo GM Hội trường UBND xã  
Thứ 3
12/11
 
Sáng Tập huấn phần mềm Một cửa và dịch vụ công trực tuyến   Đ/c Lan Anh; Phúc; Thái Hội trường UBND huyện  
08h00’ Tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2020 Đ/c Xa Cách;
Hêng
Đ/c Đàn Phó BCHQS xã;
Các thành viên HĐNVQS xã; công dân
Trạm y tế xã  
08h00’ Làm việc với Văn phòng điều phối NTM tỉnh Quảng Trị về vốn đầu tư trung hạn Đ/c Ngoai; Hòa Thành viên BCĐ; BQL Chương trình NTM xã UBND xã Hoản
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
13/11
 
Sáng Tập huấn nghiệp vụ về chế độ, chính sách đối với CBCCVC tại các xã ĐBKK(02 ngày, 13-14/11/2019) Đ/c Xa Cách Đ/c Duy; Hà KS. Thái Ninh  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
14/11
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều  
Làm việc chuyên môn
       
Thứ 6
15/11
 
Sáng 08h00 Tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở KDC và công bố Quyết định thành lập thôn mới Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể; theo GM Nhà cộng đồng thôn Proi Xy  
Làm việc với đoàn kiểm tra Sở GD&ĐT về TTHTCĐ xã Đ/c Thăng Các trường Trường TH&THCS A Dơi  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
Thứ 7
16/11
  08h00 Tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở KDC và công bố Quyết định thành lập thôn mới Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể; theo GM Nhà cộng đồng thôn Đồng Tâm  
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  11  tháng  11  năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời