LICH HĐND&UBND 11/02/2019 ĐEN 15/02/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  11/02/2019 đến 15/02/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
11/02
 
Sáng Gặp mặt CBCC xã đầu năm mới; thăm chúc tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Tham mưu, hoàn thiện báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi Đ/c Duy Các ban ngành chuyên môn có liên quan Phòng làm việc  
Chiều Họp giao ban tuần Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức, CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
12/02
 
Sáng Làm việc với đoàn kiểm tra của huyện về tình hình sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi Đ/c Ngoai; Xa Cách Các ban ngành, đoàn thể xã Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
13/02
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc với các hội quần chúng về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW Đ/c Thăng Đ/c Duy và các hội quần chúng Phòng làm việc  
Chiều Hội ý, thống nhất chương trình tổ chức Hội nghị CBCC năm 2019 Đ/c Xa Cách; Hêng Đại diện Đảng ủy; HĐND; UVUB xã; VP Hội trường UBND xã  
 
Thứ 5
14/02
Sáng Dự hội nghị đánh giá công tác sơ tuyển NVQS; NVCA và triển khai kế hoạch Lễ giao nhận quân năm 2019 Đ/c Xa Cách QS và CA xã BCHQS huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
15/02
 
Sáng 08h00’Tham gia Tết trồng cây – Xuân Kỷ Hợi 2019 Đ/c Hòa Đảng ủy; UBMT xã Trung tâm VH Công viên Lao Bảo  
08h00’ Dự Hội nghị  tổng kết công tác Thống kê năm 2018; KH năm 2019   Đ/c Duy; Hiếu Hội trường Cục thống kê huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  11 tháng  02   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời