LICH HĐND&UBND 10 ĐEN 14/9/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  10/9/2018 đến 14/9/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
10/9
 
Sáng Cùng với lãnh đạo phòng NN&PTNT huyện kiểm tra tình hình chất lượng giống cao su theo đề án chuyển đổi Đ/c Hòa Đ/c Mia Các thôn  
Làm việc với đài PTTH huyện về tình trạng thu mua Sắn lẻ trên địa bàn xã Đ/c Thăng Đ/c Thái; Tại các thôn  
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Xa Cách; Ngoai; Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Họp giao ban BTV hàng tháng Đ/c Xa Cách; Nam   Tại Đồn Ba Tầng  
Thứ 3
11/9
 
Sáng 08H00’ Dự hội thảo chuyên đề về giảm nghèo do Sở lao động TB&XH tỉnh triển khai Đ/c Ngoai; Xa Cách; Thăng Theo GM; BCĐ các thôn Hội trường UBND xã  
08h00’ Hội nghị giao ban trực báo giữa TT. HĐND huyện với TT. HĐND xã Đ/c Ngoai; Hêng   Hội trường UBND huyện  
Chiều Họp thôn Trung Phước về thống nhất tên thôn mới sau khi sáp nhập Đ/c Xa Cách Các thành viên trong tổ Thôn Trung Phước  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
12/9
Sáng Dự trực báo về nội dung Cuộc cách mạng màu 4.0 Đ/c Ngoai; Xa Cách; PBT; CT; PCT. HĐND&UBND Hội trường UBND huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
13/9
Sáng 08 h00’ Dự hội nghị Sơ kết 10 năm BPTD Đ/c Ngoai; Xa Cách; Nam Đ/c Dũng; Tháo; Bình Hội trường UBND huyện  
09h00’ Làm việc với BHXH huyện Đ/c Thăng; Hêng Đ/c Phúc; Thái Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
14/9
 
Sáng Họp bất thường – Kỳ họp thứ 7 thông qua đề án sáp nhập thôn Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Các ban HĐND; Theo GM Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
                                                                    
                                                                                    A Dơi, ngày  10  tháng  9   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời