LICH HĐND&UBND 10/8/2020 ĐEN 14/8/2020

 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  10/8/2020 đến 14/8/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
10/8
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Ngoai; Xa Cách; Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
Phối hợp chỉ đạo đưa người từ nhà G, bệnh viện tỉnh về địa phương đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm Đ/c Xa Cách Trạm y tế; BCĐ xã Thôn A Dơi Đớ  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
11/8
 
Sáng 08h00’ Kiểm tra tình hình chấp hành các văn bản về phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Thăng BCĐ xã Các thôn  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
12/8
 
Sáng 08h00’ Kiểm tra tình hình chấp hành các văn bản về phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Thăng   Các thôn  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn      
Họp mở rộng về sắp xếp, bố trí công chức dôi dư theo QĐ 869 của UBND tỉnh Đ/c Ngoai; Huấn; Xa Cách Cán bộ chủ chốt và công chức có liên quan Hội trường UBND xã  
 
Thứ 5
13/8
Sáng 08h00’ Kiểm tra tình hình chấp hành các văn bản về phòng chống dịch bệnh covid-19 Đ/c Xa Cách; Hòa; Thăng   Các thôn  
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
14/8
Sáng 7h30’ Họp BCĐ phòng chống covid-19 xã Đ/c Xa Cách; Hòa;Thăng Theo GM; Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  10  tháng  8   năm 2020
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời