LICH HĐND&UBND 10/12 ĐEN 14/12/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  10/12/2018 đến 14/12/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
10/12
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Phối hợp giải quyết đơn của ông Pả Quang Đ/c Hòa Đ/c Thành Thôn Xa Doan  
         
Chiều Họp giao ban tuần Đ/c Xa Cách;
Hòa; Thăng
Tất cả các ban ngành, đoàn thể xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
11/12
 
Sáng Chỉ đạo công tác Lễ công bố quyết định cho nhập Quốc tịch VN tại xã A Dơi Đ/c Hòa Các ban ngành liên quan Phong làm việc  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
12/12
Sáng Tổ chức Lễ công bố quyết định cho nhập Quốc tịch VN tại xã A Dơi Đ/c Xa Cách Theo GM Trụ sở UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
13/12
Sáng          
Chiều Dự lớp tập huấn phân loại hộ thuộc dự án Plan lồng ghép xét TĐKT thôn Đ/c Xa Cách;
Thăng; Hòa
Đ/c Duy; 10 thôn, bản Hội trường UBND xã A Dơi  
Thứ 6
14/12
 
Sáng Làm việc chuyên môn     Phòng làm việc  
Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng nộp huyện Đ/c Duy   Phòng làm việc  
Chiều          
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  10  tháng  12   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời