LICH HĐND&UBND 10/02/2020 ĐEN 14/02/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  10/02/2020 đến 14/02/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
10/02
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Làm việc với Đồn biên phòng Ba Tầng về triển khai, rà soát các tổ tự quản, hộ dân sản xuất tại khu vực vành đai biên giới Đ/c Xa Cách;
Hòa
Đ/c Dũng; Duy Hội trường UBND xã  
Chiều Giao ban tuần thường lệ Đ/c Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
11/02
 
Sáng Tổ chức khảo sát, rà soát các hộ dân sản xuất tại khu vực vành đai biên giới trên địa bàn xã(02 ngày, từ 11-12/2/2020) Đ/c Hòa Các thành viên tổ khảo sát; các thôn Các thôn vành đai biên giới  
Chiều Chỉ đạo công tác tiến hành giao nhận quân nhân năm 2020 Đ/c Xa Cách Đ/c Bình; Ba Nưa; công dân lên đường nhập ngũ BCHQS và CA huyện  
Thứ 4
12/02
 
Sáng Dự lễ giao quân năm 2020 Đ/c Ngoai; Xa Cách Đ/c Dũng; Đ/c Hêng; Đ/c Bình; Ba Nưa; công dân lên đường nhập ngũ Sân vận động huyện Hướng Hóa  
Chiều Làm việc với HCTĐ huyện về khảo sát nhà ở Đ/c Thăng   Các thôn
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình UBND công nhận các tổ tự quản trên địa bàn xã Đ/c Hòa Đ/c Duy Phòng làm việc  
 
Thứ 5
13/02
Sáng Làm việc chuyên môn        
Họp BCH Hội người cao tuổi để bầu bổ sung CT. Hội NCT xã Đ/c Ngoai; Xa Cách VP; Các thành viên BCH Hội; Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
14/02
 
Sáng Tổ chức Hội nghị triển khai Công tác Bầu cử trưởng thôn đối với các thôn sáp nhập Đ/c Ngoai; Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Lên lịch công tác Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  10  tháng  02   năm 2020
Người lập
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời