LICH HDND&UBND 09 ĐEN 13/7/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  09/7/2018 đến 13/7/2018
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
09/7
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Chỉ đạo công tác kết thúc Hội trại Đ/c Hòa Thành viên dự hội trại Sân vận động huyện  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Giao ban tuần Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
10/7
 
Sáng Dự tập huấn của HKH huyện Đ/c Thăng Theo GM Hội trường Nhà Văn hóa A Túc  
Chiều 14h00 Làm việc với đoàn giám sát HĐND huyện Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Đại diện Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMT và Công chức ĐCXD; VPTK; kế toán Hội trường UBND xã  
Thứ 4
11/7
Sáng Dự Hội nghị TXCT tại xã Xy Đ/c Ngoai   Hội trường UBND xã Xy  
Họp bàn kế hoạch thăm quan Đ/c Xa Cách; Hêng; Hòa Thành viên ĐVCĐ xã Hội trường UBND xã  
Chiều 14h00 Khảo sát thực địa về đề xuất sáp nhập thôn Đ/c Ngoai; Xa Cách;
Hòa
Đ/c Thành Các thôn Tân Hải; Phong Hải và Trung Phước  
 
Thứ 5
12/7
Sáng Tổ chức triển khai đánh giá thực hiện Nghị định 39/NĐ-CP ngày 27/4/2015 Đ/c Thăng Trạm Y tế; Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
13/7
 
Sáng 8h00 Làm việc theo chương trình giám của TT. HĐND huyện Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Tổng kết, họp rút kinh nghiệm công tác tham gia Hội trại
(06 – 09/7/2018)
Đ/c Ngoai; Xa Cách; Các thành viên tham gia hội trại Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
                                                                                                                                          
                                                                               A Dơi, ngày  09  tháng  7   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời