LICH HĐND&UBND 09/9 ĐEN 13/9/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  09/9/2019 đến 13/9/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
09/9
 
Sáng Dự khai giảng năm học mới 2019-2020 Đ/c Ngoai;
Xa Cách; Hêng
Theo GM Trường MN A Dơi  
Dự khai giảng năm học mới 2019-2020 Đ/c Nam;
Thăng
Theo GM Trường TH&THCS A Dơi  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Hêng; Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
10/9
 
Sáng Tập huấn về CCHC   Đ/c Hiếu TT DV – Hội nghị tỉnh  
Làm việc chuyên môn        
Chiều          
Thứ 4
11/9
 
Sáng Dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Phường 2, TX Quảng Trị Đ/c Nam; Xa Cách; Hêng Theo GM UBND Phường 2, TX Qtrị  
Họp triển khai nấu ăn bán trú 2019 Đ/c Thăng   Trường MN A Dơi  
Làm việc chuyên môn        
Chiều 14h00’ Dự hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng năm 2019 Đ/c Hòa Đ/c Thành Hội trường UBND huyện  
 
Thứ 5
12/9
 
Sáng 08h00’ Dự hội nghị tập huấn phần mềm ISO 9001 - 2015 Đ/c Hòa Theo GM Hội trường UBND huyện  
Tập huấn về CCHC(12-13/9/2019) Đ/c Thăng   KS Phụng Hoàng, ĐHà  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
13/9
 
Sáng 08 h00’ Dự hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân 2009-2019 Đ/c Ngoai; Hêng; Xa Cách Đ/c Dũng; Bình và Tháo Hội trường UBND huyện  
         
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  09 tháng  9  năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời