LICH HĐND&UBND 09/3/2020 ĐEN 13/3/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  09/3/2020 đến 13/3/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
09/3
 
Sáng Chỉ đạo bàn giao công tác địa chính xây dựng Đ/c Xa Cách; Hòa Đ/c Thành; La Hai Hội trường UBND xã  
Làm việc với cán bộ địa bàn C9 Đ/c Xa Cách   Phòng làm việc  
Chiều Họp khẩn công tác chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Thành viên BCĐ Hội trường UBND xã  
Thứ 3
10/3
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Trực tiếp công dân        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
11/3
 
Sáng Phối hợp kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid Đ/c Xa Cách BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Chiều Làm việc chuyên môn      
Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
12/3
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Dự Lễ công bố quyết định của GĐ Công an tỉnh về điều động CA Chính quy về làm Công an xã Đ/c Ngoai; Xa Cách Đ/c Tháo Hội trường CA huyện HH  
Thứ 6
13/3
 
Sáng Phối hợp kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid Đ/c Xa Cách BCĐ xã; Trạm y tế xã Các thôn, bản  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  09  tháng  3   năm 2020
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời