LICH HĐND&UBND 09/12/2019 ĐEN 13/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  09/12/2019 đến 13/12/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
09/12
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Dự hội thảo đề xuất về chính sách cho học sinh di cư từ Lao sang
02 ngày, 09-10/12/2019
Đ/c Xa Cách Đ/c Hồng – HT. Trường TH&THCS A Dơi TP Buôn Mê Thuột, Đắc Lắk  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
10/12
 
Sáng Họp BCĐ xây dựng XHHT xã Đ/c Thăng Các thành viên Hội trường UBND xã  
Cập nhật đánh giá cán bộ, công chức qua phần mềm Đ/c Hòa; Thăng Công chức chuyên môn khối Chính quyền Phòng làm việc  
Chiều Trình ký hồ sơ tập thể đề nghị khen thưởng năm 2019   Đ/c Duy Xã Thanh  
Thứ 4
11/12
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
12/12
Sáng  Họp đánh giá cán bộ, công chức; xét thi đua khen thưởng cuối năm 2019 Đ/c Ngoai; Xa Cách Toàn thể CBCC xã; Cán bộ KCT cấp xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
13/12
 
Sáng Ký và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2019 Đ/c Xa Cách Tập thể, cá nhân được khen thưởng Phòng làm việc  
Chiều Họp đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2019 Đ/c Ngoai; Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
 
A Dơi, ngày  09  tháng  12   năm 2019
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời