LICH HĐND&UBND 08/7/2019 ĐEN 12/7/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  08/7/2019 đến 12/7/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
08/7
 
Sáng Làm việc với Thanh tra tỉnh về kết luận nội dung kiểm tra(cả ngày Đ/c Xa Cách Theo GM; VP; Kế toán Hội trường UBND xã Đ/c Hà chuẩn bị
Chiều Lảm việc chuyên môn        
Trực tiếp công dân        
Thứ 3
09/7
 
Sáng Tham gia học tập QLNN ngạch chuyên viên
(Cả tuần)
Đ/c Hêng; Hòa; Thăng   Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Dự công bố Quyết định thanh tra tài chính xã Đ/c Xa Cách Theo GM Hội trường UBND xã  
Thứ 4
10/7
 
Sáng Họp BCĐ phòng chống dịch bệnh ở người Đ/c Xa Cách Các thành viên BCĐ xã Phòng làm việc Trạm Y Tế tham mưu
Cấp phát quà từ thiện
 
Đ/c Thăng   Trường TH&THCS A Dơi  
Bàn giao mặt bằng xây dựng phòng học tại điểm trường MN Pa Roi Đ/c Hòa Đ/c Thành Trường MN Pa Roi  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
11/7
 
Sáng 08h00’ Dự hội nghị quán triệt Nghị quyết của Đảng Đ/c Ngoai; Nam; Theo GM Hội trường UBND huyện  
Dự Hội nghị triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm Đ/c Xa Cách;   Hội trường Sở NN&PTNT – 270 Hùng Vương – TP. Đông Hà.
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
12/7
 
Sáng 07h30’Dự họp tổng kết 10 năm xây dựng NTM Đ/c Xa Cách   UBND xã Tân Hợp  
Làm việc với tổ công tác làm giấy tờ hộ tịch cho nhân dân Đ/c Hòa Đ/c Lan Anh; Tháo Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  08  tháng  7   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời