LICH HĐND&UBND 08/6/2020 ĐEN 12/6/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  08/6/2020 đến 12/6/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
08/6
 
Sáng Họp giải quyết một số vướng mắc trong chi trả tiền hỗ trợ covid-19 Đ/c Xa Cách; Thăng; Hòa Ban chỉ đạo xã Hội trường UBND xã  
Trực tiếp công dân        
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
15h00’ Dự bàn giao công tác Phó bí thư trực Đảng Đ/c Ngoai; Huấn; Nam và Xa Cách   Phòng làm việc  
Thứ 3
09/6
 
Sáng Trực tiếp công dân        
Họp BCĐ xã, thôn về phân cấp gạo cứu trợ của Chính phủ Đ/c Hòa; Thăng Các ban ngành, đoàn thể xã; trưởng các thôn Hội trường UBND xã Đ/c Phúc tham mưu
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
10/6
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn       Theo KH
Chiều Tổng hợp báo cáo Qúy 2/2020   Đ/c Duy; Các ngành chuyên môn Phòng làm việc
Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
11/6
Sáng 08h00’ Làm việc với đoàn khảo sát thuộc dự án Plan Đ/c Hòa; Thăng CTV; Đại diện HND; HPN; ĐTN xã; CB Khuyến nông; XĐGN; Đại diện 02 thôn Hội trường UBND xã và thực tế tại thôn Đ/c Để thông báo
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
12/6
 
Sáng Hội ý thống nhất kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 Đ/c Ngoai; Hòa Các ban ngành, đoàn thể xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  08  tháng  6   năm 2020
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy
 
 

Thông báo
GIấy mời