LICH HĐND&UBND 07 ĐEN 11/5/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  07/5/2018 đến 11/5/2018
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
07/5
 
Sáng Chào cờ đầu tháng 5/2018 Đ/c Nam; Xa Cách Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Trụ sở UBND xã  
Trực tiếp công dân        
Chiều Giao ban tuần Đ/c Xa Cách;
Hêng
Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Kiểm tra tiến độ xây dựng, giám sát thi công tuyến đường Trung Phước Đ/c Hòa Đ/c Thành; MT&các ban ngành liên quan Trung Phước  
Thứ 3
08/5
 
Sáng Họp ban đại diện HĐQTNgHCS huyện Đ/c Xa Cách   Phòng số 1 – UBND huyện  
08h30’ giao ban Ban điều hành dự án Plan xã A Dơi Đ/c Hòa Thành viên BĐH; Ban dự án; TNV; các ban phát triển thôn Hội trường UBND xã Đ/c Duy tham mưu báo cáo
Chiều Xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các điểm trường trên địa bàn xã Đ/c Thăng Đ/c Hiếu Các điểm trường  
Làm việc với Phòng viên Báo lao động Đ/c Thăng   Thôn Trung Phước  
Thứ 4
09/5
Sáng Làm việc chuyên môn        
Giải quyết tranh chấp đất đai tại thôn A Dơi Đớ Đ/c Hòa; Hêng Đ/c Thành; tổ hòa giải thôn; Các hộ tranh chấp Hội trường UBND xã  
Chiều Cam kết sử dụng xe biển số xanh Đ/c Hòa Theo GM Hội trường UBND xã  
 
Thứ 5
10/5
Sáng Họp 21 hộ làm nhà ở chính sách Đ/c Thăng; Hêng Các thành viên HĐCS xã Hội trường UBND xã Đ/c Phúc tham mưu
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
11/5
 
Sáng Họp dự án Ngân hàng Bò Đ/c Thăng; Theo GM Hội trường UBND xã Đ/c Lập – CT. HCTĐ tham mưu
Chiều Họp bàn kế hoạch tổ chức sơ kết 10 năm ngày Biên phòng toàn dân Đ/c Xa Cách Đại diện Đảng ủy; TT.HĐND&UBND; Các ban ngành, đoàn thể xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
 
 
A Dơi, ngày  07  tháng  5   năm 2018
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời