LICH HĐND&UBND 07/9/2020 ĐEN 11/9/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  07/9/2020 đến 11/9/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
07/9
 
Sáng Tham gia bồi dưỡng kỹ năng CNTT dành cho cán bộ người DTTS(Từ ngày 07/9  đến 18/9/2020) Đ/c Ngoai; Xa Cách; Đ/c Thăng; Tháo và Giang Trung tâm VHTT huyện  
Chiều Trực tiếp công dân Đ/c Hòa   Phòng làm việc  
Thứ 3
08/9
 
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
09/9
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
     
Chiều Làm việc chuyên môn      
     
 
Thứ 5
10/9
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều 13h30 Dự họp triển khai kế hoạch năm học mới 2020-2021 Đ/c Hòa Theo GM Trường TH&THCS A Dơi  
Thứ 6
11/9
Sáng Dự hội nghị thành viên và công bố thành lập HTX Sê Pôn Đ/c Ngoai; Huấn; Xa Cách Theo GM Thôn Đồng Tâm  
Xét thầu gói thầu chương trình PTSX năm 2020 Đ/c Hòa Văn phòng; Ktoán; Các thành viên BQLDA; ĐCNN Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  07  tháng  9   năm 2020
Người lập
 
 
 
 
       Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời