LICH HĐND&UBND 06 ĐEN 12/8/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  06/8/2018 đến 12/8/2018
-------
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
06/8
 
Sáng Trực tiếp công dân Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Tham dự họp trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em Đ/c Xa Cách;   Trung tâm Viettel huyện Hướng Hóa  
Chiều Giao ban tuần Đ/c Hòa; Ngoai; Hêng Tất cả CBCC xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
07/8
 
Sáng Tập huấn phương pháp khảo sát hộ, kỹ năng đánh giá hoạt động dự án
02 ngày(07-8/8/2018)
Đ/c Xa Cách Đ/c Duy; Để; Păn và Nang KS. Khánh Phương  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
08/8
Sáng Họp xét tặng kỷ niệm chương và giấy khen của BCHBP tỉnh Quảng Trị Đ/c Xa Cách HĐTĐKT xã Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
09/8
Sáng Cấp giống cây cao su theo NQ09 của HĐND huyện Đ/c Hòa Đ/c Mia Các thôn  
Nghiệm thu công trình đường Bê tổng thôn Trung Phước Đ/c Xa Cách; Hêng Đảng ủy; TT. HĐND; UBND;Văn phòng; ĐCXD; Mặt trận; Kế toán; Thực địa và tại phòng làm việc  
Chiều Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nhà ở theo  QĐ22 Đ/c Xa Cách Đ/c Phúc; Hội trường UBND xã  
Thứ 6
10/8
 
Sáng 01 ngày. Hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn về chủ trương sáp nhập thôn, xã
 
Đ/c Xa Cách; Hêng; Hòa Thành viên BCĐ xã; theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
Chủ nhật
12/8
01 ngày Tập huấn kỹ năng quản lý, lãnh đạo của Ban phát triển thôn Đ/c Nhân - BDT tỉnh BĐH xã(Đ/c Duy); Theo GM Hội trường UBND xã  
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  06  tháng  8   năm 2018
Người lập
 
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời