LICH HĐND&UBND 06/7/2020 ĐEN 10/7/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  06/7/2020 đến 10/7/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
06/7
 
Sáng Chào cờ đầu tháng 7/2020 Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
Dự khởi công công trình bếp ăn trường mầm non Đ/c Xa Cách Đ/c Duy Trường MN  
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách; Hêng Tất cả CBCC xã Hội trường UBND xã  
Lao động vệ sinh đầu tuần Đ/c Xa Cách; Thăng Thành viên tổ 1 Trụ sở UBND xã  
Thứ 3
07/7
 
Sáng 08h00’ Tham gia Hội thảo giới thiệu việc làm   Đ/c Thái UBND xã A Túc  
08h00’ Dự tập huấn triển khai Kế hoạch B Đ/c Ngoai; Hòa Đ/c Bình BCHQS huyện  
Tập huấn về kiến thức BVTV Đ/c Thăng Theo GM; 02 VP Hội trường UBND xã  
Chiều 13h30’ Dự họp mở rộng tình hình KTXH 06 tháng đầu năm 2020 Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
Thứ 4
08/7
 
Sáng Tham gia đoàn ra soát tôn giáo cùng BCĐ 25 Đ/c Thăng Thành viên BCĐ xã Thôn Đồng Tân; A Dơi Đớ; Xa Doan và Proi Xy  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Tham gia đoàn ra soát tôn giáo cùng BCĐ 25 Đ/c Thăng Thành viên BCĐ xã Thôn Đồng Tân; A Dơi Đớ; Xa Doan và Proi Xy
Bàn giao công tác VHXH và VHTT xã Đ/c Xa Cách; Thăng; Hòa Đ/c Phúc; Thái; VP(Đ/c Hiếu) Hội trường UBND xã  
 
Thứ 5
09/7
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Làm việc về khung kế hoạch năm tài khóa Plan 2021 Đ/c Xa Cách   Văn phòng Plan  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
10/7
 
Sáng 7h30’ Họp liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, HĐND xã Đ/c Ngoai; Xa Cách; UBMT; Các ban HĐND; VP(Đ/c Duy) Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
 
A Dơi, ngày  06  tháng  7   năm 2020
Người lập
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời