LICH HĐND&UBND 06/5/2019 ĐEN 10/5/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  06/5/2019 đến 10/5/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
06/5
 
Sáng Chào cờ đầu tháng 5/2019 Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Chiều Giao ban tuần thường lệ Đ/c Ngoai; Xa Cách Tất cả cán bộ, công chức xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
07/5
 
Sáng 07h30’ Giao ban Thường trực HĐND huyện quý 1/2019 Đ/c Ngoai; Hêng Đ/c Duy Hội trường UBND huyện  
Dự khai mạc giải bóng chuyền nữ nông thôn Đ/c Hêng; Thăng HPN xã; Đội bóng Nhà TĐTDTT huyện  
Chiều Làm việc với BTC Huyện ủy về nhân sự cán bộ Đ/c Nam; Xa Cách   BTC huyện  
Thứ 4
08/5
 
  Họp giải quyết tranh chấp đất đại thôn A Dơi Đớ Đ/c Hòa Đ/c Thành; Mia Phòng làm việc  
Sáng 08h00’ Họp ban điều hành bảo vệ trẻ em huyện(Phiên mở rộng) Đ/c Thăng;
 
  Hội trường UBND huyện  
Chiều 14h00’ Dự lễ giao nhận hồ sơ đối tượng đi B Đ/c Xa Cách Đ/c Hiếu Phòng Nội vụ  
 
Thứ 5
09/5
 
Sáng Giao ban BĐH dự án Plan xã Đ/c Xa Cách BĐH xã; CTV; BDA xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Chiều 14h00’ Họp Ban đại diện NHCS huyện Đ/c Xa Cách   Phòng họp số 1  
Thứ 6
10/5
 
Sáng Giao ban khối thi đua khen thưởng vùng Lìa Đ/c Xa Cách Đ/c Duy Xã A Túc  
Làm việc chuyên môn        
Chiều          
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  06  tháng  5   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy

Thông báo
GIấy mời