LICH HĐND&UBND 06/01/2020 ĐEN 10/01/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  06/01/2020 đến 10/01/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
06/01
 
Sáng Dự đại hội chi bộ điểm thôn Đồng Tâm Đ/c Ngoai; Hêng; Hòa Theo GM Nhà VHCĐ thôn Đồng Tâm  
Trực tiếp công dân        
Dự họp trù bị chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 10, HĐND xã Đ/c Ngoai; Hêng Mời UBND; MT& các ban ngành, đoàn thể Hội trường UBND xã  
Chiều Họp giao ban tuần Đ/c Ngoai; Xa Cách CBCC cấp xã; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Thứ 3
07/01
 
Sáng Dự kỳ họp thứ 10, Khóa XI, HĐND xã(01 ngày) Đ/c Ngoai; Hêng ĐB. HĐND; Theo GM Hội trường UBND xã  
Chiều Họp bàn kế hoạch tham gia phiên chợ Vùng cao huyện Hướng Hóa Đ/c Xa Cách; Hòa; Thăng VHTT; Các hội đoàn thể xã Phòng làm việc  
Thứ 4
08/01
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều 13h30’ Dự tổng kết công tác Đảng năm 2020 Đ/c Ngoai; Hêng; Hòa Theo GM Hội trường UBND xã
Dự hội nghị tôn vinh tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác nộp thuế năm 2019 Đ/c Xa Cách   Hội trường UBND huyện  
 
Thứ 5
09/01
Sáng 07h30 Dự chỉ đạo đại hội chi bộ thôn Xa Doan Đ/c Hêng Theo GM Thôn Xa Doan  
07h30 Dự Lễ ra quân Năm an toàn giao thông năm 2020 Đ/c Xa Cách   Trung tâm VHTT-TDTT huyện  
Chiều 13H30’ Kiểm tra, bổ sung, ký ban hành văn bản kỳ họp thứ 10, HĐND xã Đ/c Ngoai; Hêng; Xa Cách Mời TV. Đảng ủy;TT. HĐND; UBND; UBMT; đại diện 02 Ban HĐND; VP; Kế toán Hội trường UBND xã  
Thứ 6
10/01
 
Sáng Tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2020 Đ/c Hêng; Thăng Đ/c Moam và CBCC, Người tham gia HMTN Nhà thi đấu huyện Hướng Hóa  
07h30’ Dự chỉ đạo đại hội chi bộ thôn Prin Thành Đ/c Xa Cách Theo GM Thôn Prin Thành  
Chiều 19h30 Dự khai mạc phiên chợ vùng cao Xuân Canh Tý 2020 Đ/c Hòa   Nhà Văn hóa truyền thống VKPC huyện  
Làm việc chuyên môn Đ/c Duy   Phòng làm việc  
 
 
A Dơi, ngày  06  tháng  01   năm 2020
Người lập
 
 
 
       Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời