LICH HĐND&UBND 05/8/2019 ĐEN 09/8/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ A DƠI
Từ ngày  05/8/2019 đến 09/8/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
    Trực tiếp công dân        
Thứ 2
05/8
 
Sáng Họp thống nhất chương trình thăm quan dành cho đại biểu HĐND xã, NK 2016-2021 Đ/c Ngoai; Hêng; Xa Cách ĐB. HĐND xã    
Chiều Họp giao ban tuần thường lệ Đ/c Xa Cách Tất cả CBCC; CBKCT xã Hội trường UBND xã  
Làm việc chuyên môn        
Thứ 3
06/8
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 4
07/8
 
Sáng Tập huấn về xây dựng CT NTM
(02 ngày, 07-08/8/2019)
  Đ/c Thành; Păn UBND xã Tân Long  
Dự lễ phát động thôn bản ĐBKK xây dựng CT NTM Đ/c Nam Ông Pả Tiếp Xã Ba Nang  
Tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Nam
(05 ngày, từ 07-11/8/2019)
Đ/c Ngoai; Hêng; Xa Cách Các vị đại biểu HĐND xã(Theo danh sách) Các tỉnh miền Nam  
Chiều Làm việc chuyên môn        
 
Thứ 5
08/8
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Tập huấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm(03 ngày)   Đ/c Thành TP. Đông Hà  
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ 6
09/8
 
Sáng Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Lên lịch công tác tuần tới Đ/c Duy      
 
                                                                    
                                                                                   A Dơi, ngày  05  tháng  8   năm 2019
Người lập
 
 
 
 
                     Trần Văn Duy
 

Thông báo
GIấy mời